Hacettepe Üniversitesi
 

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DEĞİŞEN DÜNYADA BİLGİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
24-26 Ekim 2007, Ankara

ÜÇÜNCÜ VE SON DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu" 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı, Bilgi Yönetimi alanındaki araştırmacıları ve uygulamacıları bir araya getirerek günümüzdeki bilgi yönetimi sorunlarına çözüm getirebilecek yöntem, fikir, kuram ve yaklaşımların tartışılmasını sağlamaktır.

Günümüzde gerek basılı gerekse elektronik ortamda yaratılan, yayınlanan, depolanan, ağ aracılığıyla erişilebilen ve bir yerden bir yere iletilebilen bilgi miktarı önemli bir sorun oluşturmaya başlamıştır. Dolayısıyla, bilgi sağlamak, düzenlemek, denetlemek ve bilgiye erişmek için daha gelişmiş bilgi yönetimi tekniklerine gereksinim duyulmaktadır. Kamu kaynaklarıyla üretilen bilgiler giderek herkesin kullanımına açılmaktadır. Kullanıcıların bilgi arama davranışları daha derinlemesine incelenmekte, bu incelemelerin sonuçları daha etkin bilgi erişim sistemleri tasarımında ve bilgi mimarisinde kullanılmaktadır. Çeşitli disiplinler bilgi yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne farklı kuramsal yaklaşımlarla katkı sağlamakta, bunun sonucunda bilgi yönetimi eğitimi de giderek daha disiplinlerarası bir nitelik kazanmaktadır.

"Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu"nun ana konuları aşağıda verilmektedir:

. Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler
. Belge Yönetimi
. Bilgi Mimarisi ve Bilgi Erişim
. Bilginin Düzenlenmesi
. Bilgi Yönetimi Eğitimi
. Kullanıcı Araştırmaları
. Yaşamboyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı
. Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler
. Bilgi Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
. Disiplinlerarası Çalışmalar

Sempozyumda anılan konularla ilgili sorunları, teknikleri, yaklaşımları ve kuramları tartışmak amacıyla düzenlenecek çalıştay ve oturumlarda hakemli bildirilere ve posterlere yer verilecek, kabul edilen bildiri ve posterler Sempozyum bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Daha geniş bilgi için Sempozyum web sayfasına (www.sempozyum2007.hacettepe.edu.tr) bakınız.

Toplantıyı Destekleyen Kuruluşlar / Şirketler

Sempozyumu destekleyen kuruluş ve şirketlere teşekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
Amerikan Büyükelçiliği Bordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
British Council
Ebsco Information Services
Elsevier
Emerald Group Publishing Limited
 Goethe-Institut Ankara
Info Technology Supply Ltd
Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.
Swets
Türk Kütüphaneciler Derneği
 Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Toplantıyı desteklemek isteyen kişi, kuruluş ve firmalar Düzenleme Komitesi Başkanı (tonta@hacettepe.edu.tr) ile bağlantı kurabilirler.

Çağrılı Konuşmalar

Sempozyumda konularında uzman yerli ve yabancı çağrılı konuşmacılar yer almaktadır. Konuşmacıların adları, bildiri başlıkları ve özetleri pek yakında web sayfası aracılığıyla ve diğer kanallardan duyurulacaktır.

Bildiri Sunma Süreci

Sempozyum dili Türkçedir. Toplantıda iki dilde (Türkçe ve İngilizce) eşzamanlı çeviri yapılacaktır. Sempozyumda hakemli bildirilerin yanı sıra posterler ve çalıştaylar da yer almaktadır. Öğrenciler tarafından gönderilen ve kabul edilen bildiriler ayrı bir oturumda sunulacaktır. Öğrenci bildirileri arasından seçilen en iyi bildirilere Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) desteğiyle para ödülü ve plaket verilecektir. Sempozyumda sunulacak bildiriler, posterler ve çalıştay önerileri Sempozyum web sayfasından indirilecek şablona göre hazırlanmalıdır. Hazırlanan bildiriler Sempozyum web sayfasındaki "Bildiri Gönder" seçeneğine tıklanarak çevrimiçi bildiri sunma yazılımı aracılığıyla 31 Ocak 2007 tarihine kadar gönderilmelidir.

Gönderilen bildiriler Program Komitesinde yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonucu yazarlara 5 Mart 2007 tarihine kadar bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerin Sempozyum bildiriler kitabında yayımlanabilmesi için basıma hazır kopyalarının 27 Nisan 2007 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Kabul edilen bildiri veya posterlerin bildiriler kitabında ve sempozyum web sayfasında yayımlanabilmesi için ilk yazarlarla anlaşma imzalanır. Kabul edilen bildiri veya posterin yazarından / yazarlarından katılım ücreti alınmaz. Yazarın /yazarların ulaşım ve konaklama giderleri kendisi tarafından karşılanır.

Yayın

Kabul edilen bildiriler ve posterler Sempozyum bildiriler kitabında yayımlanacak ve kayıtlı katılımcılara dağıtılacaktır. Bildiriler kitabından seçilen bazı bildiriler Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından yayımlanan Türk Kütüphaneciliği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) tarafından yayımlanan Bilgi Dünyası dergilerinde "Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Özel Sayısı" olarak yayımlanacaktır. Her iki dergi de hakemli olup bu dergilerde yayımlanan makaleler uluslararası dizinlerde yer almaktadır. Ayrıca, sempozyum için kabul edilen bildiriler Emerald Yayınevi tarafından yayımlanan ve dünyada yaklaşık 15 milyon okuyucusu olan 24 kütüphane ve bilgibilim dergisinden birine gönderildiği takdirde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Bunun için yazarların bildirilerini İngilizceye çevirerek ilgilendikleri dergiye göndermeleri gerekmektedir. 

Önemli Tarihler

  • İlk duyuru: Temmuz 2006
  • İkinci duyuru: Kasım 2006
  • Üçüncü ve son duyuru: Ocak 2007
  • Bildirileri son gönderme tarihi: 31 Ocak 2007
  • Bildirilerle ilgili kararın verilmesi: 5 Mart 2007
  • Kabul edilen bildirileri son gönderme tarihi: 27 Nisan 2007
  • Sempozyum: 24-26 Ekim 2007

Yer

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Kayıt, konaklama ve sosyal toplantılarla ile ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra web sayfasından duyurulacaktır. Sempozyumun gala yemeği Swets şirketi tarafından desteklenmektedir.

Yürütme Kurulu

G. Baydur (Hacettepe) (Başkan)
S. Kurbanoğlu (Hacettepe)
Y. Tonta (Hacettepe)
B. Yılmaz (Hacettepe)

Düzenleme Komitesi

Y. Tonta (Hacettepe) (Başkan)
M. Akgül (Bilkent)
G. Baydur (Hacettepe)
İ. Çakın (Hacettepe)
B. Çapar (Başkent)
A. Çelik (Hacettepe)
S. Karakaş (Ankara)
B. Karasözen (ODTÜ)
A.F. Kartal (TKD)
A. Kartari (Hacettepe)
S. Kurbanoğlu (Hacettepe)
M.E. Küçük (Hacettepe)
O. Madran (Başkent)
T. Menteş (TBD)
N.E. Olcay (Zonguldak Karaelmas)
İ. Önal (Hacettepe)
M.Y. Sağlam (Hacettepe)
C. Saraç (ULAKBİM)
E. Töreci (Hacettepe)
N.Ö. Uçak (Hacettepe)
A. Üstün (İstanbul)
A. Yıldızeli (ÜNAK)
B. Yılmaz (Hacettepe)

(liste tam değil)

Program Komitesi

S. Kurbanoğlu (Hacettepe) (Başkan)
S.K. Akgün (ODTÜ)
B. Akkoyunlu (Hacettepe)
N. Alkan (Ankara)
P. Aşkar (Hacettepe)
G. Baydur (Hacettepe)
F. Can (Bilkent)
İ. Çakın (Hacettepe)
A. Çelik (Hacettepe)
H.I. Dener (Çankaya)
B.T. Dinçer (Muğla)
A. Erar (Mimar Sinan)
H. Geray (Ankara)
T. Halman (Bilkent)
H. Kandur (Marmara)
B. Karasözen (ODTÜ)
M.E. Küçük (Hacettepe)
İ. Önal (Hacettepe)
T. Sağlamtunç
H. Sever (Başkent)
Y. Tonta (Hacettepe)
E. Töreci (Hacettepe)
N. Tuncer (Hacettepe)
N.Ö. Uçak (Hacettepe)
M. Yalvaç (İstanbul)
B. Yılmaz (Hacettepe)
O. Yılmaz (TÜBİTAK)

(liste tam değil)


İletişim
Adres
:

Hacettepe Üniversitesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Edebiyat Fakültesi B Kapısı 2.Kat

06532 Beytepe / ANKARA

Telefon
: +90 (312) 297 82 00
Faks
: +90 (312) 299 20 14
E - Posta
: sempozyum@bilgiyonetimi.net
     
Sempozyum ile ilgili her türlü görüş, öneri ve isteklerinizi sempozyum@bilgiyonetimi.net adresinden iletebilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi
Sempozyum Afişi - JPEG - 1.14 MB
 

Hacettepe ÜniversitesiAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.British CouncilEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elsevier Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği