Hacettepe Üniversitesi
 

Bildiri Sunma Süreci

Sempozyum dili Türkçedir. Sempozyumda hakemli bildirilerin yanı sıra posterler ve çalıştaylar da yer almaktadır. Öğrenciler tarafından gönderilen ve kabul edilen bildiriler ayrı bir oturumda sunulacaktır. Sempozyumda sunulacak bildiriler, posterler ve çalıştay önerileri Sempozyum web sayfasından indirilecek şablona göre hazırlanmalıdır.

Bildiri Şablonu (Word Belgesi - 53 Kb.) Bildiri Şablonu

Bildiri, poster ve çalıştay önerileri çevrimiçi bildiri sunma yazılımı aracılığıyla 31 Ocak 2007 tarihine kadar gönderilmelidir.

Gönderilen bildiriler Program Komitesinde yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonucu yazarlara 5 Mart 2007 tarihine kadar bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerin Sempozyum bildiriler kitabında yayımlanabilmesi için basıma hazır kopyalarının 27 Nisan 2007 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın

Kabul edilen bildiriler ve posterler Sempozyum bildiriler kitabında yayımlanacak ve kayıtlı katılımcılara dağıtılacaktır. Bildiriler kitabından seçilen bazı bildiriler Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından yayımlanan Türk Kütüphaneciliği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) tarafından yayımlanan Bilgi Dünyası dergilerinde "Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Özel Sayısı" olarak yayımlanacaktır. Her iki dergi de hakemli olup bu dergilerde yayımlanan makaleler uluslararası dizinlerde yer almaktadır. Ayrıca, sempozyum için kabul edilen bildiriler Emerald Yayınevi tarafından yayımlanan ve dünyada yaklaşık 15 milyon okuyucusu olan 24 kütüphane ve bilgibilim dergisinden birine gönderildiği takdirde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Bunun için yazarların bildirilerini İngilizceye çevirerek ilgilendikleri dergiye göndermeleri gerekmektedir.

Öğrenciler tarafından gönderilen ve kabul edilen bildiriler ayrı bir oturumda sunulacaktır. Öğrenci bildirileri arasından seçilen en iyi bildirilere Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) desteğiyle para ödülü ve plaket verilecektir.


Hacettepe Üniversitesi
Sempozyum Afişi - JPEG - 1.14 MB
 

Hacettepe ÜniversitesiAnadolu Üniversite Kütüphaneleri KonsorsiyumuAmerikan BüyükelçiliğiBordo Doküman Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.British CouncilEbsco Information ServicesEmerald Group Publishing Limited

Elsevier Goethe-Institut AnkaraInfo Technology Supply LtdMikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.SwetsTürk Kütüphaneciler Derneği Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği